Środowisko


07.02.2014
Ochrona Środowiska - kampania edukacyjna

Obejrzyj animację

 

Zobacz więcej
07.02.2014
Zmiana przepisów dotyczących recyklingu Baterii i Akumulatorów

W związku z wejściem w życie z dniem 12 czerwca 2009 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zmianie uległy przepisy dotyczące postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Celem wprowadzenia zmian było przede wszystkim ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko zużytych baterii i akumulatorów poprzez wprowadzenie zakazów dotyczących zawartości określonych substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach wprowadzanych do obrotu oraz zobowiązanie przedsiębiorców do zorganizowania zbierania i recyklingu powstających z nich odpadów, a także położenie nacisku na wysoki poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.


Zobacz więcej
15.10.2010
Wykaz punktów zbierania i miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów

Wykaz punktów zbierania i miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów przenośnych wprowadzanych do obrotu
przez Wamtechnik Sp. z o.o. na terytorium kraju.

Zobacz więcej
11.10.2010
Zbieranie baterii i akumulatorów przemysłowych kwasowoołowiowych

Wykaz miejsc zbierania na terenie kraju zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych kwasowoołowiowych

Zobacz więcej
10.10.2010
Zbieranie zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w miejscu ich sprzedaży

Ustawa o bateriach i akumulatorach zobowiązuje placówki handlowe, w których sprzedawane są baterie lub akumulatory przenośne do przyjmowania odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Dla klientów indywidualnych nabywających w naszym sklepie baterie i akumulatory przenośne udostępniamy w naszej siedzibie pojemnik przeznaczony do selektywnego zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Za pozostawione zużyte baterie i akumulatory przenośne nie pobieramy opłat i gwarantujemy, że pozostawione zużyte baterie i akumulatory przenośne trafią do właściwego zakładu ich przetwarzania.

Zobacz więcej
05.10.2010
Użytkownik końcowy baterii i akumulatorów i jego obowiązki

Użytkownikiem końcowym baterii lub akumulatora jest każdy, w tym osoba fizyczna oraz firma, która wykorzystuje energię elektryczną z baterii lub akumulatora. Na użytkowniku końcowym ciąży obowiązek dostarczenia zużytej baterii i akumulatora do punktu selektywnego zbierania, skąd odpad zostanie przekazany do właściwego systemu przetwarzania odpadów. Przyjęty w prawie podział baterii i akumulatorów wyróżnia użytkowników baterii i akumulatorów przenośnych, użytkowników baterii i akumulatorów samochodowych oraz użytkowników baterii i akumulatorów przemysłowych, nakładając na nich różne zobowiązania.

Zobacz więcej
05.03.2010
Informacje ogólne dotyczące zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Informacje ogólne dotyczące zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Zużyte baterie i akumulatory ze względu na zawartość szeregu substancji chemicznych służących pierwotnie do wytwarzania energii elektrycznej zostały uznane w myśl obowiązujących przepisów za substancje niebezpieczne dla środowiska. Ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania ich razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, tym nakłada obowiązek ich selektywnego zbierania.

Zobacz więcej
05.03.2010
Informacje ogólne dotyczące zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Informacje ogólne dotyczące zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Zużyte baterie i akumulatory ze względu na zawartość szeregu substancji chemicznych służących pierwotnie do wytwarzania energii elektrycznej zostały uznane w myśl obowiązujących przepisów za substancje niebezpieczne dla środowiska. Ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania ich razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, tym nakłada obowiązek ich selektywnego zbierania.

Zobacz więcej
1 2 > >>
Liczba na stronie
Autoryzacja dla
partnerów handlowych
Login
Hasło

Koszyk

Produkt został dodany do koszyka.

Zamknij ×